Kongres 2015

Wywiady z ekspertami

prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz

dr Jerzy Gryglewicz

dr n. med. Sławomir Murawiec

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Relacja zdjęciowa z Kongresu 2015