Program

Ramowy program

Cele stosowania LAI: wykraczając poza cele kliniczne, osiągając cele społeczne

Fascynujące technologie LAI: jak skonstruowane są te leki?

Dlaczego kontynuacja leczenia po I epizodzie schizofrenii może zdecydować o wszystkim?

Czy leczenie postacią doustną i iniekcyjną tego samego leku przeciwpsychotycznego jest ekwiwalentne?

Najtrudniejsze pytania jakie zadają pacjenci podczas rozmów o leczeniu LAI

Czy łączyć neuroleptyki LAI z innymi lekami?

LAI w praktyce centrum zdrowia psychicznego: schemat zadań i wyzwania dla personelu

3 ważne pytania, na które lepiej znać odpowiedzi: LAI a ciąża, LAI a NMS, LAI a substancje psychoaktywne?

Jakie objawy psychopatologiczne ulegają remisji podczas terapii LAI w największym, umiarkowanym i najmniejszym stopniu?

Konsekwencje prawne wdrożenia i niewdrożenia leczenia LAI

Jakie skutki dla rodziny powoduje kolejny nawrót schizofrenii?

Co naprawdę myślą pacjenci o leczeniu LAI?

Ile traci, ile oszczędza, a ile mogłoby zyskać Państwo Polskie na leczeniu LAI?

Jak poczciwy Bruno Bettelheim przewidział dobrą baśń o „compliance” psychiatrów z pacjentami

Czy terapie LAI będą częściej stosowane w zaburzeniu dwubiegunowym czy w schizofrenii?

Doświadczenia LAI u najmłodszych pacjentów: argumenty za i przeciw

Światowe standardy terapii LAI w schizofrenii

19. Długoterminowa sekwencja odpowiedzi na leczenie LAI: co i kiedy można obiecać pacjentowi?

Od standardów do praktycznych algorytmów terapii LAI